Ketelzorg

Huisartsengroep Delfzijl

  Nieuwe patiënt
  Praktijk Blonk
  Praktijk Kuipers


Praktijk Blonk

Tel: 0596-691724

Praktijk Kuipers

Tel: 0596-691722

Bel bij spoed

0596-617617 of 112

Buiten de openingstijden, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met Doktersdienst Groningen 0900-9229

Ketelzorg

Hoe werkt ketenzorg in de huisartsenpraktijk?

Als u zorg krijgt binnen de ketenzorg, dan komt u minimaal één keer per jaar bij de praktijkondersteuner op het spreekuur. Tijdens het consult wordt nagegaan hoe het met u, uw leefstijl, uw aandoening, uw klachten en eventuele medicatie in het dagelijks leven gaat. Zo nodig wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd en uw zorgplan bijgesteld.

Kwaliteit verbeteren

Om mensen binnen de ketenzorg in de toekomst nog beter te kunnen helpen, werkt uw huisartsenpraktijk mee aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Hiervoor worden anonieme en dus niet tot de persoon herleidbare gegevens van alle mensen binnen de ketenzorg gebruikt die de zorgverleners verzamelen. Niemand weet dus om wie het gaat. Deze gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening

Goede zorg voor uw chronische aandoening is belangrijk. Deze zorg dient op maat te worden geleverd zodat u uw leven kunt blijven inrichten zoals u dat gewend bent. Om zorg op maat mogelijk te maken wordt in de huisartsenpraktijk met u een individueel zorgplan opgesteld dat door een zorgteam wordt uitgevoerd. We noemen dat ketenzorg.

Voor welke aandoening is er ketenzorg?

 • Astma
 • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases), COPD is een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem.
 • Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte).
 • Dementie.
 • Hart- en Vaatziekten (HVZ).
  • Atriumfibrilleren
  • Coronairlijden 
  • CVRM
 • Ouderenzorg.

Wat is ketenzorg?

Ketenzorg is de zorg die u krijgt voor uw chronische aandoening en die wordt beschreven in een individueel zorgplan. Dit plan wordt samen met u uitgevoerd door een zorgteam. Het zorgteam werkt samen in een keten.

Wat is een individueel zorgplan?

Het doel is om, ondanks uw aandoening, een goede kwaliteit van leven mogelijk te maken. Daarvoor is het nodig om met u afspraken te maken over de gezondheidsdoelen die u wilt behalen en hoe u deze wilt bereiken. In het individueel zorgplan maakt u samen met uw praktijkondersteuner daarover afspraken.
Er wordt nagegaan welke zorg en behandeling u nodig heeft en wat u zelf kunt doen. In het zorgplan staat ook hoe vaak u de praktijkondersteuner spreekt. Ook wordt afgesproken welke andere behandelaars worden betrokken en wat van hen wordt verwacht. Het individueel zorgplan wordt een succes als u met het zorgteam meewerkt om de gestelde doelen te halen. De praktijkondersteuner zal veelal uw coach zijn en samen met u en de huisarts het zorgplan zo nodig bijstellen.

Wat is een zorgteam?

Het zorgteam werkt nauw met elkaar samen en vormt een keten. Het zorgteam bestaat uit professionals zoals de huisarts, de praktijkondersteuner, de diëtist, de podotherapeut, specialisten vanuit het ziekenhuis en de fysiotherapeut. Afhankelijk van het zorgplan wordt het team samengesteld en kunnen ook andere zorgverleners worden betrokken zoals de wijkverpleegkundige of ergotherapeut. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor het zorgplan en het zorgteam, alle consulten die de praktijkondersteuner uitvoert worden dan ook besproken met de huisarts. Voor de uitvoering geldt dat uw medische gegevens uitsluitend beschikbaar zijn voor de huisartsenpraktijk. Alleen als u toestemming geeft dat andere zorgverleners inzage mogen hebben in uw medisch dossier, wordt deze informatie beschikbaar gesteld. Het gaat dan alleen om informatie die voor uw behandeling van belang is. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

Vergoeding van ketenzorg

Afhankelijk van uw verzekeringssituatie heeft u recht op zorg. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de betaling van zorg. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner.
Meer informatie over de (chronische) aandoeningen en over de ketenzorg kunt u vinden op  www.ghcgroningen.nl.